Atelopus pinangoi

De WikiEVA
Revisión del 15:05 27 may 2012 de (Discusión)

(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar

Atelopus pinangoi Rivero,1982

Sinonimia

  • Atelopus pinangoi Rivero, 1982 "1980", Mem. Soc. Cienc. Nat. La Salle, 40: 130. Holotype: UPRM 05354, by original designation. Type locality: "Piñango, 2920 m, Edo. Mérida, Venezuela".